Blog o zdraví

Blog o nielen o zdraví a kŕčových žilách

Chronické žilové ochorenia partria v súčasnosti medzi najčastejšie chronické choroby vo vyspelých krajinách. Zanedbanie starostlivosti spôsobuje stále vážnejšie komplikácie, ktoré sa stupňujú vekom. Na otázky o liečbe a prevencii ochorenia kŕčových žíl a žilového systému odpovedá cievny chirurg, primár Cievnej kliniky IMEA v Košiciach MUDr. Norbert TORMA, PhD. Ako podľa......