Neurologická ambulancia

Naša neurologická ambulancia,  v rámci koncepcie komplexného pohľadu na cievny systém pacienta, a zameriava sa hlavne na výskyt príčin Cievnej mozgovej príhody(CMP) –  ktorá je aktuálne na Slovensku tretia najčastejšiou príčinou úmrtia.

V našej neurologickej ambulancii sa zameriavame hlavne na extrakraniálne cievne riečisko pacienta, ktoré sa robí  duplexným USG vyšetrením extrakraniálnych ciev, pri ktorom hodnotíme stav karotických a vertebrálnych tepien pacienta.  Neoddeliteľnou súčasťou vyšetrenia mozgových ciev v našej ambulancii je  aj transkraniálne vyšetrenie intrakraniálnych úsekov mozgových ciev tzv. TCCS – transkraniálna farebná alebo nazývaná aj duplexná sonografia, ktorá v rukách skúseného neurovaskulárneho odborníka dokáže spoľahlivo identifikovať patológiu väčšiny mozgových tepien (ACM, ACA a ACP). Dôležitou úlohou TCCS je aj zhodnotenie tzv. kolaterálnych obehov pri významných stenózach alebo oklúziach v extrakraniálnych úsekoch mozgových tepien.

Norbert LEŠKO
MUDr. Norbert LEŠKO, PhD.
Neurológ