Ambulancia všeobecného lekára

Praktická starostlivosť
Poskytujeme komplexný prístup všeobecných praktických lekárov, ktorí majú celkový prehľad o vašom zdravotnom stave a poradia vám najefektívnejšiu liečbu.
Vyriešime vaše zdravotné ťažkosti priamo alebo vám odporučime odborných lekárov, so širokým spektrom lekárskych odborností a vyšetrovacích metód.
Správna prevencia musí byť aktívna, preto vás pravidelne pozývame na preventívne prehliadky.
Kvalitné prístrojové vybavenie ako napr. EKG a CRP nám pomáha zhodnotiť váš zdravotný stav.
Ľudský prístup, rešpekt, ochota a slušnosť.

Katarína ŠAJTYOVÁ
MUDr. Katarína ŠAJTYOVÁ, PhD, MHA
Všeobecný lekár pre dospelých