Cievna chirurgia

Cievna chirurgia nadväzuje odborne na angiologickú ambulanciu, na prevenciu, diagnostiku a komplexnú starostlivosť v rámci odbornej spolupráce pri liečbe pacientov s cievnymi ochoreniami. Ambulancia cievnej chirurgie je zameraná na ambulantnú starostlivosť pacientov s akútnymi i chronickými cievnymi ochoreniami.

Na ambulanciu cievnej chirurgie sú pacienti odosielaní s dokumentáciou po predchádzajúcom vyšetrení všeobecným chirurgom, angiológom, diabetológom, neurológom, ortopédom a traumatológom. Na ambulancii cievnej chirurgie sa vykonáva sklerotizácia varixov a menšie angiochirurgické zákroky v lokálnej anestézii.

Choroby cievneho systému patria medzi najčastejšie ochorenia obyvateľstva v produktívnom a postroduktívnom veku a to už od 19 rokov. Tieto ochorenia majú veľmi negatívny dopad na kvalitu života pacientov, ich práce neschopnosť, invalidizáciu ako aj ekonomiku rodín. 40 – 60% populácie trpí práve týmito problémami a ťažkosťami.

USG Vyšetrenie

Tím Cievnych chirurgov s primárom cievnej kliniky IMEA

Norbert TORMA
MUDr. Norbert TORMA, PhD.
Primár Cievnej kliniky IMEA, Cievny chirurg
Tatiana GRANDA
MUDr. Tatiana GRANDA, PhD.
Cievny chirurg