O klinike

História vzniku. Naša vízia a poslanie.

história 
1. súkromnej cievnej kliniky

Cievna klinika IMEA vznikla v roku 2009, od kedy sa začala písať jej úspešná cesta. Začínali sme ako ambulancia cievnej chirurgie. V súčasnosti máme okrem cievnochirurgickej ambulancie aj ambulanciu angiologickú, kardiologickú, neurologickú, ambulanciu všeobecného lekárstva a vlastnú operačnú sálu pre potreby jednodňovej chirurgie. Naša klinika bola zaradená v roku 2019 medzi špecializované zariadenie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v odbore CHIRURGIA a v postgraduálnej výučbe v odbore CIEVNA CHIRURGIA pre slovenských i zahraničných poslucháčov medicíny. Cievna klinika IMEA sa zameriava na diagnostiku cievnych ochorení a preveciu ich komplikácií v rámci personalizovanej medicíny, diagnostiku ochorení krčných a mozgových ciev v rámci prevencie náhlych mozgových príhod a diagnostikou chronickej venóznej insuficiencie a prevencie komplikácii varixov a to najmodernejšími postupmi v rámci jendodňovej chirurgie. Pomáhame ľuďom našim klientom a pacientom s tým najcennejším čo majú a to s ich zdravím. Nohy nás nesú celý život a my veríme, že zdravé nohy a žilový systém je dôležitý pre každého z nás.

ako to u nás vyzerá