Klasická chirurgická operácia

Pod týmto pojmom v medicínskej praxi rozumieme chirurgické vyradenie celého rozsiahleho, rozšíreného a nefunkčného úseku kmeňa veľkej, alebo malej skrytej žily (safény) z obehu žilovej krvi najčastejšie dolnej končatiny.

Táto klasická chirurgická metóda je spojená s prerušením a podviazaním prítokov safény tesne pod vtokom do hĺbkovej stehnovej žily. Vďaka tomuto postupu sa zamedzuje obnoveniu refluxných bodov a zabraňuje sa opakovanému vzniku kŕčovýh žíl – recidívy varixov.

Jednou z výhod tohto klasického chirurgického postupu je jeho definitívny efekt. Ďalšou výhodou je účinnosť operácie zvlášť u pacientov pri extrémne rozšírených skrytých žilách.

V našom špecializovanom pracovisku vykonávajú operáciu skúsení a erudovaní cievni chirurgovia s veľmi dobrými výsledkami. Dĺžka práceneschopnosti po operácii závisí od konkrétneho postupu u toho ktorého pacienta. U mladších pacientov v súčasnosti dominuje snaha skrátiť dobu rekonvalescencie na minimum.