Interná Ambulancia

Interná ambulancia sa zaoberá diagnostikovaním ochorení vnútorných orgánov a ich nechirurgickou liečbou. Poskytuje preventívnu a liečebnú starostlivosť v oblasti vnútorných chorôb, predoperačné vyšetrenie aj dispenzárnu starostlivosť. Interným vyšetrením sa komplexne zhodnotí stav organizmu, eventuálne sa odporúčajú potrebné zobrazovacie metódy, ktoré pomôžu pri určení správnej diagnózy, event. ďalšieho liečebného postupu. Vyšetrenia vykonáva lekár špecialista.